Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korszystając ze sklepu https://www.bto.pl:443/ wyrażasz zgodnę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

  Dotacje unijne BTO


  Przedłużamy okres składania wniosków do 30.11.2016 r. na nabór kadr do realizacji projektu na stanowiska:

  1. Kierownik naukowy projektu -załącznik
  2. Konstruktor -załącznik

  Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami. 


  Wyniki z dnia 24.10.2016

  Ogłoszenie wyników postępowania na zakup sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego w trybie zapytania o cenę z dnia 17.10.2016.

  Zestawienie wybranych ofert zamieszczamy w załączniku PDF tutaj.

  Uwagi:

  • W zakresie zapytania o dostawę kamery termowizyjnej postępowanie zostaje wstrzymane do momentu sprawdzenia czy zaoferowany sprzęt spełnia praktyczne wymagania pytającego,

  • W zakresie zapytania o dostawę „Analizatora mechanicznych parametrów zgrzewu” nie przedstawiono żadnej oferty w zakresie budżetu przeznaczonego na zakup.

   

  Zapytanie ofertowe nr 1/10/2016

  ( dotyczy zakupu sprzętu technicznego )

  ZAMAWIAJĄCY

  BTO Sp z o.o 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25 NIP: 7261016110

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu technicznego zgodnego ze SIWZ zawartych w załączniku nazwanym „SIWZ”

  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

         Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.12.2016 r

  OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu nazwanym „SIWZ” w odpowiednich rubrykach tj. „Oferowany produkt” oraz „Oferowana cena netto”

              Oferta powinna być także uzupełniona o:

              - nazwę firmy,

              - posiadać datę sporządzenia,

              - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

              - Imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej ofertę,

  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ofertyRPO2016@bto.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: BTO SP z o.o 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25 do dnia 21.10.2016 do godziny 16.00,
  2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu 24.10.2016 a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.bto.net.pl
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bto.net.pl

  OCENA OFERT

          Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

              1 - Cena 100%

  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bto.net.pl oraz poczty elektronicznej,

   DODATKOWE INFORMACJE

  Dodatkowych informacji udziela Dariusz Bogdański pod numerem telefonu 509513440  oraz adresem email:ofertyRPO2016@bto.pl

   ZAŁĄCZNIKI

          Formularz SIWZ

  Newsletter
  Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera
  Kontakt

  BTO Sp. z o.o.
  Fabryczna 25 
  90-341 Łódź 
  tel: +48 42 672 42 02 
  e-mail: office@bto.pl

  Odwiedź nas

  MiStral e-sklep PRO PLUS v. 2.24.60 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2018

  Zawartość koszyka (0)