Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korszystając ze sklepu https://www.bto.pl/ wyrażasz zgodnę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner

Regulamin 01.09.2015

Regulamin sklepu internetowego BTO

 

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Sklep” – sklep internetowy działający za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.bto.pl;
 2. Sprzedawca” – właściciel Sklepu, tj. BTO Sp. Z o.o. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BTO”, ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7261016110, REGON: 471060840; KRS:0000215719; Spółka BTO Sp. z o.o  posiada kapitał zakładowy w wysokości 52 500 zł , Numer BDO: 000003043
 3. Użytkownik” – każdy internauta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto;
 4. Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, umożliwiające składanie zamówień na towar znajdujący się w Sklepie;
 5. Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym założenia Konta, oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 3

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronie i podstronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 2. W związku z powyższym Sprzedawca może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z Użytkownikiem.
 3. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
 4. Prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają charakter informacji wizualnej.

§ 4

 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
  1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
  2. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  3. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się tutaj.)
  4. posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 1. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

 

§ 5

 1. Podmiotem upoważnionym do składania zamówień na towar znajdujący się w Sklepie jest Użytkownik, a więc każdy internauta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto, za pośrednictwem, którego może składać zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie.

 

III. Rejestracja i założenie Konta

§ 6 

 1. Rejestracja i założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. Konto mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletność poprzez zawarcie małżeństwa.
 3. Każdy Użytkownik może założyć w Sklepie tylko jedno Konto.
 4. Rejestracja i założenie Konta wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

 

§ 7

 1. Osoba chcąca założyć w Sklepie Konto, wypełnia i wysyła do Sprzedawcy odpowiedni formularz rejestracyjny, znajdujący się na podstronie Sklepu. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu.
 2. W formularzu rejestracyjnym przyszły Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, oraz hasło. W przypadku rejestracji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezbędne jest podanie również, nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie, niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz złożenie oświadczenia w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne do zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu i założenia Konta.
 5. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy na zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu. Przyjęcie oferty Sprzedawcy powoduje zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi edycję w Koncie informacji, których podanie jest niezbędne do rejestracji w Sklepie. Za pośrednictwem Konta możliwa jest również zmiana hasła do Konta.

 

§ 8

 1. Umowa o korzystanie ze Sklepu zawarta jest na czas nieokreślony.

 

§ 9

 1. Sprzedawca jest uprawniony odmowy sprzedaży oraz wypowiedzenia umowy o korzystanie ze Sklepu w przypadku:
  • zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu;
  • zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia działalności gospodarczej;
  • zmiany przez Sprzedawcę przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej;
  • stwierdzenia błędu na stornie, który wpływa na niekorzyść Sprzedawcy;
 2. Wypowiedzenie/odmowa może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Użytkownika podany na Koncie.

 

§ 10

 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu w każdej chwili.
 2. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie lub mailowo na adres e-mail: [email protected]
 3. Konto zostanie usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Sprzedawcę.

 

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 12

 1. Przedmiotem zamówień składanych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach.
 2. Użytkownik może składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie za pośrednictwem Konta przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 13

 1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Konta, Użytkownik wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. Po dokonaniu wyboru towaru, Użytkownik poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj do koszyka” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. Będąc zalogowanym na Koncie, Użytkownik może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz dodawać lub usuwać z koszyka wybrany towar. Po podjęciu decyzji o założeniu zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności za towar oraz wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przez Użytkownika na opcję „Złóż zamówienie”.
 2. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Konta, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 

V. Płatności i cena

§ 14

 1. Sklep przewiduje następujące formy płatności za towar, do wyboru przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Konta
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Alior Bank S.A. o numerze: 73 2490 0005 0000 4530 5612 4520;
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayU.pl obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, kapitał zakładowy w wysokości: 4.000.000 zł w całości opłacony
  3. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl obsługiwana przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15.
  4. płatność PayPal za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl obsługiwana przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15.
  5. za pobraniem.
 1. Wraz z towarem Sprzedawca przesyła dokument sprzedaży.
 2. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia i dodawane są do ceny towaru.
 3. Wszystkie usługi ze sklepu nie są objęte jakimkolwiek rabatom.
 4. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekroczy 500 zł brutto pokrywamy koszty wysyłki.Dla przesyłek Paczkomaty Inpost koszt darmowej wysyłki od 200 zł brutto. Wysyłka obejmuje jedynie terytorium RP.
 5. Wysyłka listem poleconym produktów wartościowych odbywa się na własną odpowiedzialność klienta. 

 

§ 15

 1. Koszty przesyłek sklepu internetowego podane są tutaj.

 

VI. Termin realizacji zamówienia

§ 16

 1. Realizacja zamówienia następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany w składanym przez Użytkownika zamówieniu.
 2. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze dla towarów oraz 14 dni robocze dla usług od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że w opisie zamawianego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin realizacji zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia, podany w ustępie poprzedzającym, należy liczyć następująco:
  1. w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem albo płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
  2. w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności za pobraniem – od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
  3. czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostarczenia oraz dotyczy tylko dni roboczych.
  4. jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień roboczy po godzinie 14 jego realizacja rozpoczyna się następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany na adres poczty elektronicznej o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia (nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia). W takim przypadku Użytkownik, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w § 19

 

VII. Gwarancja

§ 17

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym BTO objęte są gwarancją producenta. Ogniwa, pakiety bateryjne i akumulatorowe objęte są gwarancją 6 miesięcy, chyba że w opisie towaru jest napisane inaczej. W przypadku, kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe. W pozostałych przypadkach wszelkie usterki należy zgłaszać do naszej firmy, jako sprzedawcy towaru.

 

§ 18

 1. Gwarancji nie podlegają pakiety oraz ogniwa, kupione lub regenerowane w sklepie BTO, które nie posiadają oryginalnej plomby gwarancyjnej. Za oryginalną plombę uważa się oznaczoną naklejkę która znajduje się na pakiecie lub ogniwie, a jej zerwanie powoduje utratę gwarancji.
 2. Gwarancji nie podlegają ogniwa litowo-jonowe (Li-ion) oraz litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4), w których zauważono ślad ingerencji w ogniwo np. ogniwa zostały samodzielnie zgrzane/lutowane, łączone w pakiety oraz, w których ogniwa zostały połączone bez układu zabezpieczającego.
 3. Gwarancji nie podlegają ogniwa rozładowane poniżej progu dla Li-ion 2,4V dla LiFePO4 2V i przeładowane powyżej progu dla Li-ion 4,2V oraz LiFePO4 3,65V.
 4. Gwarancji nie podlegają pakiety oraz ogniwa Li-ion (litowo-jonowe)/LifePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) kupione w naszym sklepie bez układu zabezpieczającego ogniwa PCM/PCB/BMS. W takim przypadku klient zrzeka się wszelkich praw gwarancyjnych z tytułu zakupu ogniw Li-ion (litowo-jonowe)/LifePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) bez układu zabezpieczającego ogniwa PCM/PCB/BMS oraz jest świadomy wszelkich niebezpieczeństw wynikających z ich niewłaściwego użytkowania i jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za ich używanie.
 5. Układy zabezpieczeń PCB z balanserem, które nie są montowane w warunkach ESD nie podlegają gwarancji. 
 6. Dodatkowe oświadczenie dla klientów kupujących poza systemem sklepu dostępne jest tutaj: Wersja .pdf
 7. Oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wobec firmy BTO Sp. z o.o. przy regeneracji akumulatorów litowo jonowych (Li-ion) dostępne jest tutaj: Wersja.pdf

 

VIII. Prawo do odstąpienia umowy oraz reklamacje

§ 19

Towary 

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W naszym sklepie macie Państwo na to jednak aż 31 dni! Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (przykładowy wzór oświadczenia).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (BTO Sp. z o.o., Fabryczna 25, 90-341 Łódź, [email protected], Telefon: +48 42 672 4202, Faks: +48 42 672 4787) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub na adres BTO Sp. z o.o. Fabryczna 25 90-341 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. My ponosimy koszty zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prosimy o dołączenie do przesyłki dowodu zakupu.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Umowy w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat BTO Sp. z o.o., Fabryczna 25, 90-341 Łódź , [email protected] , Telefon: +48 42 672 4202 , Faks: +48 42 672 4787

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

§ 20

Usługi

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (przykładowy wzór oświadczenia).

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (BTO Sp. z o.o., Fabryczna 25, 90-341 Łódź, [email protected], Telefon: +48 42 672 42 02, Faks: +48 42 6724787) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Umowy w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat BTO Sp. z o.o., Fabryczna 25, 90-341 Łódź , [email protected] , Telefon: +48 42 672 42 02 , Faks: +48 42 6724787

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 21

Reklamacje

 

 1. Produkty oferowane w naszym sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2. BTO odpowiada na podstawie rękojmi za oferowane produkty na podstawie przepisów prawa. Jeżeli otrzymany produkt jest wadliwy, mogą Państwo skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych wynikających z gwarancji oraz z uprawnień przysługujących Państwu wobec naszego sklepu z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
 3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji na pakiety oraz ogniwa kupione lub regenerowane w sklepie BTO jest posiadanie oryginalnej plomby gwarancyjnej. Za oryginalną plombę uważa się oznaczoną naklejkę która znajduje się na pakiecie lub ogniwie, a jej zerwanie powoduje utratę praw reklamacyjnych.

W przypadku stwierdzenia istnienia wady produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie to przysługuje konsumentom w ciągu 2 lat od daty doręczenia towaru. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar poleconą przesyłką pocztową (listem lub paczką) na adres naszej siedziby. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail [email protected], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (formularz reklamacji). Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (opis reklamacji).

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócimy się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Prosimy o dołączenie do przesyłki dowodu zakupu oraz dokładnego opisu przyczyny reklamacji wraz z określeniem Państwa żądania co do reklamowanego produktu. Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkujemy się do złożonej reklamacji i poinformujemy Państwa o dalszym postępowaniu. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty reklamacji ponosi BTO.

Reklamowane produkty prosimy przesyłać na adres:
BTO Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 25
90-341 Łódź

Mając na względzie pozytywną współpracę z Klientami dążymy do możliwie najkorzystniejszego dla Klienta rozwiązania zgłaszanej reklamacji. Informujemy także o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji np. w formie mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej.

 

IX. Polityka prywatności

§ 22

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie Polityka prywatności znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

  

X. Zastrzeżenia prawne

§ 23

 1. Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy towarów w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 

XI. Postanowienia końcowe

§ 24

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę w drodze zamieszonej na stronie internetowej Sklepu nowej jego wersji. W takiej sytuacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika Sprzedawca prześle oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień Regulaminu wraz z treścią postanowień zmienianych. Okres wypowiedzenia dotychczasowych postanowień Regulaminu wynosi 30 dni od dnia przesłania wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z upływem okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie są skuteczne w stosunku do zamówień składanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie – do takich zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.

 

Newsletter
Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera
Kontakt

BTO Sp. z o.o.
Fabryczna 25 
90-341 Łódź 
tel: +48 42 672 42 02
e-mail: [email protected]

Odwiedź nas

MiStral e-sklep PRO PLUS v. 2.32.35 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2022